Má tvorba

26. května 2013 v 17:21 | nin
 

Osvícenský absolutismus

20. května 2012 v 10:58 | nin |  Dějepis

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
 • osvcenství → celoevropské myšlenkové hnutí, které upřednostňuje rozum před vírou
 • * v anglii a francii → po r. 1700 → šířílo se evropou
 • s osvícenstvím souvisí rozvoj přírodních věd, který zpochybnil bibli, jako jediný zdroj informací

> Carl Linné → vědecky roztřídil rostliny
> Antonie Laurent Lavoisier → třídění chemických prvů

 • Galvani →
 • Tesla → → pokusy s ele. Proudem
 • Volt →

 • Isac Newton → gravitační síla (fyzik)
 • Blais Pascal → tlak (fyzik)
 • James Watt → zdokonalil parní stroj (fyzik)
z důvodu velkých poznatku → * 1. encyklopedie (FRANCIE)
Denis Didero

V česku → Ottův slovník naučný

Osvícenský absolutismus → neomezená vláda panovníka v duchu osvícenských reforem (jsou pro lidi, ale jen do té míry, do které vyhovuje paovníkovi státu)

náboženská tolerance

FRIDRICH 2. VELIKÝ
KATEŘINA 2. VELIKÁ
JOSEF 2.
→ v evropě → nové umělecké směry (rokoko, klacisismus)
v celé řadě zemí, byly položeny základy národních kultur

POČÁTKY BRITSKÉHO IMPÉRIA
1707 → spojení ANGLIE a SKOTKSA → * spojené králoství
konstituční monarchie
→ V.B byla úspěšná v zámoří
→ v 7mi leté válce
porazila Francii → získala celé východní pobřeží severoam kontinentů
→ v průběhu 18. stol * 13 brit. Osad
v severní části → FARMÁŘSKÝ
jižní části → PLANTÁŽSKÝ

kolonie
→ austrílie, nový zéland, indie

 • VZNIK USA
  → severoam osady byly na V.B zcela závisleé
 • → zboží museli dovážet do Británie a naopak
 • → severoam osady chtěli svobodu podnikání a nezávislost
 • → osady se začly bouřit
  V.B zavedla nové daně a přitáhly si osady ještě více
 • osadníci začli s bojkotem brit. Zboží
 • 1773 → BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE
 • → protest mladíku z Bostnu, kteří hodili zásilku z anglie do moře

> příští rok svolali američané kongres v Philadelphii (1774)
→ definitivní rozchod s V.B
→ 4.7.1776 → vydáno prohlášení nezávislosti am osad
UNIE - spolek více států
→ nejvyšší org. → kongres (směnovna, senát)
 1. prezident → GEORGE WASHINGTON
  → 1. ústava
  V.B uznala nezávislost az po 7mi letech
Americe pomáhali země - FRANCIE, ŠPANĚLSKO

VZESTUP PRUSKA
→ rozděleno na kousky
 • nebylo součástí SŘŘ po roku 1740 (vymření habsburků) nastal obrovský vzestup Pruska
 • 1701 → PRUSKO povýšilo na králoství
 • FRIDRICH 2. VELIKÝ
 • >vzestup - hospodářský, vojenský i kulturní
 • > v Prusko byla náboženská tolerance
 • 1740-8 ->začal bojovat s Marii Terezii, jelikož neuznal pragmatickou sankci (Války o dědictví rakouské)
 • FRIDRICH 2. veliký vítězí
 • * získává SLEZKO a KLADSKO

7mi letá válka - 1756-63
Rakousko- Prusko
za vlády Fridricha 2. proběhlo 1. dělení pruska
> došlo ke spojení východního a západního Pruska
> rozšířil území

TEREZIÁNSKÉ REFORMY
→ porážka přiměla Terezku kompletně zreformovat svou říši

správní reforma
 • jednotný centralizovaný úřednícký stát
 • snaha čídít celý stát z jednoho místa pomocí velkého množství úředníků
reforma školní
!1774! → zavedena POVINNÁ školní docházka (od 6ti do 12ti)

reforma hospodářství
→ potřeba více peněz
reforma armády
vzor-> pruská armáda

→ odstranila mučení při výslechů
→ sjednocení cel, měr a vah
→ církev se podřídila státu
→ zrušila jezuitský řád

JOSEF 2. ->Josefínské reformy
rok po smrti Terezky
1781 → toleranční patent
 • povolil ve své zemi náboženskou svobodu
 • pravoslaví, kalvinismus, lutherství, židy
patent o zrušení nevolnictví
 • lidé se mohli svobodně ženit, vdávat, stěhovat, odejít na studia, ale robota zůstala zachována
 • (1848 zrušená robota)
patent Berní a Urbariální
→ stejné daně pro všechny
1790 umíra
jeho mladší bratr většinu reforem zrušil
→ rušil kláštery
(selský císař) Leopold

ČESKÉ ZEMĚ V 2. POLOVINĚ 18. STOLETÍ
 1. mil. Lidí - žilo v českých zemích
ve středu → český jazyk
okraje → němčina
 • zemědělství, rybníčkářství, železářská výroba, dobytek, podomácku se spřádal len a zhotovovalo se plátno
PRAHA → 70 000 obyvatel
BRNO → 20 000 obyvatel
> většina žila na venkovech
> na venkově robota
> častá povstání
1775 → povstání u Chlumce
1775 → robotní patent

ZEMSKÁ SPRÁVA

víděn → gubernia (příkazy z Vídně) → krajští hejtmané (příkazy z Gubernií) → panství, městské magistráty

reformy vytvořily velký počst německy mluvícího úřednictva

Němčina byla nezbytná pro přijetí na střední školu → počátky národního obrození
jazykovědci → snaha zachránit ČJ
toleranční patent nedovolil jednotu bratrskou → jen 50 000 lidí ho využívalo

Rusko v 2. pol. 18. stol
→ KATEŘINA 2. VELIKÁ
→ provedla osvícenské reformy
> rozdělila zemi do 50 gubernií (v čele Gubernátor)

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
→ předrevoluční Francie
 1. století nejmocnější stát evropy (25 mil. Oby)Stavovská společnost
 • rozděleno do 3 stavů
 • 1. duchovenstvo
 • 2. šlechta
 • 3. třetí stav (chudina, bohatí měšťané)

 1. a 2. stav neplatil daně
  3. stav omezován cenzůrou slova, tisku a náboženskou retolerancí
hospodářství
→ během války Ludvíka 16. obrovsky narostl státní dluh

KVĚTEN 1789 - generální stavovské shromáždění, aby sepsalo nové daně
období národního shromáždění
 • 3. stav se bouří a prohlásí se na národní shromáždění
 • král chce nechat 3. stav rozehnat → 3. stav se brání
!! 14. července 1789 !!
 1. stav dobývá Bastilu (symbol absolutismu)
VFR begins!

SRPEN 1789 - král svolal generální stavy
→ z národního shromáždení nastává ústavodárné shromáždění
 1. vypracování ústavy
 2. zrušeno poddanství a šlechtická privilegia
 3. definitivně byl zrušen feudalismus
 1. → VYDÁNA DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  > lidé se rodí svobodní a rovní
  > právo na bezpečnost, vlastnictví a právo odporu vůči útisku
  > zákaz neodůvodnéného zatčení
  > svoboda slova a tisku
rozdělení moci ve státě
→ zákonodárné
→ soudní
→ výkonnodárné
 • moc ve státě vychází od lidí
král deklaraci ztbak až pod nátlakem → byl převezen do Paříže(zatkli)
 • nová ústava přijata v září 1791
 • zákonodárné shromáždění - začli se tvořit jednotlivé politické strany
 • > radikálové
 • > umírnění
Radikálové - JAKOBÍNI - Max Robspierre
král se pokusil uprchnout do Belgie → dopaden a uvězněn
DUBEN 1792 - vypukla válka mezi francií a evropskými panovníky
→ král obviněn z velezrady a uvězněn (spolupráce s panovníky) .. podvrh
 • zvolen národní konvent po vypracování zákonů
 • 22. září 1792 zřídil republiku
 • FR úspěšná i vojensky
Republika
 • v konventech začli mít navrh jakobíni
 • - chtěli krále zabít
 • leden 1793 → král popraven (další evropské státy vyhlásily válku)
 • spor mezi jakobíny a gindoristy


 • získali neomezenou moc

 • JAKOBÍNSKA DIKTATURA begins...

 • popravovali 100ky lidí denně (všudypřítomný strach)

 • zřídili výbor veřejného blaha

 • MAX. DE ROBSPIERRE
 • → získával odpůrce

>ČERVENEC 1794 → popraven
skončila nejradikálnější fáze VFROBDOBÍ DIREKTORIA
5ti členný výkonný orgán
→ pomalu se jim dařilo zklidnit situaci ve FR
začlo se dařit FR armádě
→ bojovali v ITÁLII proti V.B a RakouskemNAPOELON BONAPARTE
 • dokázal vyhrát několik bitev → porazil rakousko → přinutil uzavřít mír
 • Direktorium posílali N.B do egypta


KONZULÁT
→ napoelon b. Provedl státní převrat
vytvořil konzulát (vláda 3 mužů.. doživotně) → pak se stal 1. konzulem
1804 → sám sebe korunoval za císaře všech francouzů
→ vydal občanský zákoník (platí ve FR do dnes)REVOLUCE 1848-9
→ Francie
 • Ludvík Filip
 • sílila s ním nespokojenost
 • monarchie, která vyhovovala nejbohatším
 • pád Ludvíka Filipa
 • únor - propukla revoluce
 • FR prohlášena republikou
> vytvořena prozatimní levicová vláda
→ vyřešit nezaměstnanost
→ vypsala volby
 • zřídila národní dílny (vykonávání zbytečné práce)
 • ČERVEN 1848 → další povstání → potlačeno
 • šlo o zlepšení podmínek
 • zvolen prezident → LUDVÍK NAPOELON BONAPARTE (synovec N.B)
 • začl zvyšovat své pravomoce
opíral se o plebiscity (všelidové hlasování)
1852 ->nechal se zvolit za císaře → NAPOELON 3.

Císařství Napoleona Bonaparteho

20. května 2012 v 10:56 | nin |  Dějepis
Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000013919 StartFragment:0000000518 EndFragment:0000013902
CÍSAŘSTVÍ N.BONAPARTE
1805→ další koalice
-V.B+ Rakousko+ Rusko
-bitva u Trafalgaru -vítěz V.B- (Horatio Nelson)
-bitva u Slavkova - bitva 3. cisařů -František 2. (SŘŘ)
-Alexandr 1. (Rusko)
-Napoelon 1. (Francie- vítěz)

koalice zase podepsala mír.

1806 → N.B zrušil sv. Říši římskou národa německého (SŘŘNN)
→ porazil Prusko (koalice),
→ obsadil Berlín
→ vytvořil Rýnský spolek-> jeho spojenec

Napoelon toleroval burbony
Španělsko porušovalo blokádu
sesadil burbony-> posadil tam svého bratra Josefa-> Španělé povstali proti FR.

Až do konce Napoelonovi vlády, FR spoutávali Španělé.
Měl syna s Marii Lousiou

1808-9 → kontinentální blokáda- zákaz obchodu (EVROPĚ) obchodovat s V.B a jejími koloniemi

1810 → ruský car Alexandr porušuje blokádu
→ Červen 1812 táhl napoelon do Ruska-> největší armáda

→ největší chyba- začátek konce
→ velice rychle postupovali- Rusové ustupovali do vnitra Ruska
→ Používali taktiku ''spálené země''
Září 1812 → vítězí N.B u Borodina

→ do Moskvy- přezimovat
→ Ruskové zapálili i Moskvu
→ opustil vojsko-> domů
FR se vrací sami do Paříže

1812 → prohra s Rusy u řeky Berezině (definitivně)
ztráta 40 000 lidí
vrací se 10% vojska

velice rychle se proti N.B * nová koalice

1813 → porazili Napoelona v bitve u Lipska
→ bitva národů- 4dny
--Rusko, Prusko, Rakousko, V.B
Napoelon sesazen
→ odvezen na o. Elba
1815 → utekl- vylodil se u Marsei
N.B ovládá Paříž
stodenní císařství
nová koalice->definitivně poráží N.B
18.června 1815 → bitva u Waterloo
byl odvezen na o. sv. Helena
smrt 1821 → pomohli mu k smrti

Víděňský kongres
→ mírová konference, která upravovala poměry v evropě po N.B válkách
Metternich- Rakouský kancléř a kníže
hl. postavou vídeň. k.


 1. ÚZEMNÍ ZMĚNY

RUSKO
→ podsatná část bývalého Polska
→ Finsko

HABSBURKSÁ M.
→ Itálie
→ vzdali se Nizozemí

PRUSKO
→ Sasko, Švédsko, Porýní, Vestfálsko

V.B.
→ Hannoversko
→ posílila svůj vliv v evropě

FRANCIE
→ vrátila se do hranic před r. 1792

 1. NÁVRAT PŮVODNÍCH DYNASTIÍ


na FR a Španělsko dosedli Burboni
(Ludvík 18.)
 1. ZRUŠEN RÝNSKÝ SPOLEK

 • německý spolek
 • 35 monarchií
 • 4 svobodná města - FRANKFURT, MOHANEM, BRÉMY, HAMBURG, BÜBECK-
 • v čelle stála rada-> převaha Rakouska stíhán Pruskem
 • Prusko-Rakouské soupeření-> 60. léta 19.stol.--> vítezí Prusové


 1. Sv. Aliacne


*měla dohlížet na pořádek
*zaměřena proti revolucím
*Prusko, Rakousko, Rusko
 • sv. Al. V podstatě nefungovala


myšlenky V.F.R byly zachovány v různých zemích jinak


LETOPOČTY
1805→ další koalice
-V.B+ Rakousko+ Rusko
-bitva u Trafalgaru -vítěz V.B- (Horatio Nelson)
-bitva u Slavkova - bitva 3. cisařů -František 2. (SŘŘ)
-Alexandr 1. (Rusko)
-Napoelon 1. (Francie- vítěz)


1806 → N.B zrušil sv. Říši římskou národa německého (SŘŘNN)
→ porazil Prusko (koalice),
→ obsadil Berlín
→ vytvořil Rýnský spolek-> jeho spojenec
1808-9 → kontinentální blokáda- zákaz obchodu (EVROPĚ) obchodovat s V.B a jejími koloniemi
1810 → ruský car Alexandr porušuje blokádu
→ Červen 1812 táhl napoelon do Ruska
1812 → vítězí N.B u Borodina
→ prohra s Rusy u řeky Berezině (definitivně)
1813 → porazili Napoelona v bitve u Lipska
→ bitva národů- 4dny
--Rusko, Prusko, Rakousko, V.B
1815 → utekl- vylodil se u Marsei
→ bitva u Waterloo
 


Tkáně

20. května 2012 v 10:54 | nin |  Biologie

Tkáňe


(Tkáně jsou soubory buňek stejného tvaru, funkce a stejného původu.)

Rozlišujeme 4typy tkání:

 • SVALOVÁ TKÁŇ

  -umožňuje pohyb,
  -má schopnost smršťování,
  -Podle stavby a vlastností ji rozdělujeme na:

  - svalstvo hladké-
  (útrobní), které umožňuje pohyb vnitřních orgánů (smršťování a natahování svalových vláken žaludku, střev a cév.) Toto svalstvo neovládáme vlastní vůlí.

  - svalstvo příčně pruhované- (kosterní), je snadno unavitelné a jeho pohyb ovládáme vlastní vůlí. Zvláštním druhem svalstva je příčně pruhované svalstvo srdeční (srdeční svalovina). Pracuje nepřetržitě po celý život a není ovladatelné.
 • NERVOVÁ TKÁŇ

  - Má schopnost vést vzruchy a reagovat na podráždění.
  - Základem nervové tkáňe je neuron-(to je nervová buňka se svými výběžky dendrity a neurit)
  - Spojení mozku s výkonným orgánem zabezbečují dostředivá a odstředivá nervová vlákna.

 • KRYCÍ A VÝSTELKOVÁ TKÁŇ- (epitel)

  - Je tvořena z buněk, ležících těsně vedle sebe.
  - Může být jednovrstevná, anebo vytváří více vrstev různého tvaru.
  - Může být opatřená i řasinkami-(nosní sliznice)
  - Tvoří pokryv těla-kůže, nebo vystýlá tělní dutiny (sliznice).
 • TKÁŇ POJIVÁ

  - Vyplňuje prostory mezi buňkami a orgány a zpevňuje tělo.
  - Mezi buněčná hmota určuje vlastnosti tkáně.
  - Pojí se: vazivem, chrupavkou a kostí.


Lidská plemena

20. května 2012 v 10:53 | nin |  Biologie

Lidská plemena
 • Máme 3druhy ras:
  1) bílá-(europoidní)
  2) žlutohnědá-(mongoloidní)
  3) černá-(negroidní)
 • Liší se: ♥ množstvím pigmentu
  drobnými odchylkami
  ♥ proporcí těla
  ♥ tvarem lebky
 • Všechna plemena jsou si rovna,
 • lidské rasy vznikly přizpůsobivostí znaků prostředí,
 • dochází k dělení,
 • antropologické typy u každého lidského plemene,

 • Bílé EUROPOIDNÍ plemeno
  - Vlasy: mírně vlnité až kadeřavé, různé barvy a odstíny. Oválný průřez vlasů..
  - Barva pleti: světlá až tmavohnědá,
  -výrazný nos a brada,
  - u mužů výrazné ochlupení těla,
  - Původ: Evropa, blízký východ,
  - Také Romové patří pod bílé plemeno, pochází z oblasti Indie.
 • Žluté MONGOLOIDNÍ plemeno
  - Vlasy: husté, rovné a silné, barvu mají černou,kulatý průžez vlasů.
  - Mají nažloutlou pleť- světlou až snědou,
  - Liší se od ostatních očima, mají je tmavé, s úzkými šikmými štěrbinami,
  - Obličej: je široký s výraznými lícními kostmy, středně široký nos,
  - Muži mají řídké ochlupení,
  - Původ: Asie
  - Vznik Indiánů a Eskymáků.Bedřich Smetana

20. května 2012 v 10:52 | nin |  Hudební výchova

Bedřich Smetana

Syn sládka zámeckého pivovaru se v Litomyšli narodil 2. března 1824 v 10 hodin.
Smetana se již od svých4 let na popud svého otce věnoval hudbě. Učil se hrát na housle a později i na klavír. V šesti letech poprvé vystoupil na veřejnosti s předehrou k Auberrově opeře Němá z Porticiu příležitosti akademie filosofů.
V první třídě byl Smetana premiantem třídy, ale stupňovitě se zhoršoval. V průběhu druhé třídy se jeho rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, a proto druhou třídu opakoval. Po absolvování základní školní docházky šel studovat gymnásiumv Plzni, ale studiu se moc nevěnoval. V 15 letech při návštěvě příbuzných v Novém Městě nad Metují milostně vzplanul ke své o rok starší sestřenici Louise. Se svými rodiči se zúčastnil Jiřinkové slavnosti. Zkomponoval polky Louisina polkaa Jindřichova polka. Po odmaturování odešel za prací do Prahy, kde studoval hudbu u Josefa Proksche, sám se živil jako učitel hudby v rodině hraběte Leopolda Thuna.
Rok 1848založil svůj vlastní hudební ústav a roku 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou, s níž měl během 5 let čtyři dcery: Gabrielu, Bedřišku, Kateřinu a Žofii. Smrt hudebně nejtalentovanější dcery Bedřišky zasáhla Smetanu natolik, že na její památku zkomponoval klavírní Trio g moll.
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, kterou složil v letním sídle v Obříství. Za Branibory v Čechách, také získal cenu za nejlepší českou operu a finanční odměnu 600 zlatých (tehdejší celoroční plat učitele), kterou vypsal hrabě Jan Nepomuk František Harrach, ale první opravdovou typicky českou operou byla až Prodaná nevěsta, kterou zamýšlel jako satiru maloměšťácké společnosti.
Po roce 1870 se jeho zdravotní stav začel zhoršovat. Náhle trpěl úpornými kožními vyrážkami a řadou dalších obtíží. Mikroskopické vyšetření prokázalo, že zánět těžce postihl také ušní kůstky, což vedlo k postupné ztrátě sluchu. Nakonec se dostavily i psychické potíže.
Trpěl také velmi bolestivým a hnisavým zánětem kůže, dlouho pokládaným za příznaky jinak nebolestivých Syfilitických
vředů. Poslední léta svého života strávil Smetana u své dcery Žofie..Bedřich Smetana umírá 12. 5. 1884. Těžké poslední chvíle skladatelova živo ta popsal Antonín Sova v básni Smetanovo kvartetto"Z mého života". Mnoho patologů popisuje jeho nemoc odlišnými názory.
Jeho opery:
Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Viola.
Symfonické básně:
Cyklus Má vlast, Cyklus Švédské písně, Pražský karneval.

Smysly

20. května 2012 v 10:48 | nin |  Biologie

Smyslové orgány (čidla)
-zaznamenává informace o změnách vnitřního i vnějšího prostředí.
-Jsou v nich buňky, které reagují na podráždění. → nazývají se receptory.
 • ke každému z orgánů patří dostředivá nervová dráha. (vede info. Do centrální ner. Soustavy.)
 • máme 5smyslů . . . čich, hmat, sluch, zrak, chuť.

ČICH
-patří mezi nejstarší smyslové ústrojí.
-čichové receptory-v horní části dutiny nosní, (základ tvoří čichové buňky, uložené ve sliznici)
při dlouhodobém podráždění se otupuje vnímání vdechovaných látek a přestáváme je cítit.
-podílí se na zvýšení činnosti trávení.

CHUŤ
-je spojena s činností trávicí soustavy.
-hl.orgán je jazyk s chuťovými pohárky-(papily), jsou uložené i ve sliznici měkkého patra.
→ základními chuťovými vjemy jsou: sladkost, slanost, kyselost a hořkost.
Ústředí chuti je v části temenního laloku koncového mozku.

HMAT
-umožňuje vnímat fyz. Podněty z vnějšího prostředí.
→ tlak, chlad, teplo, bolest... receptory jsou uloženy v pokožce po celém těle, a ve sliznici dutiny nosní a ústní.
…............mechanoreceptory → vnímají tlak a dotyk.
…...........termoreceptory → změna teploty.
Nejvíce nerv. Zakončení je na prstech, dlaních, chodidlech, rtech, jazyku a čele.
Centrum hmatových vjemů se nachází v kůře temenního laloku.

SLUCH
-důležitý smysl,
-vnímání okolního prostředí, umožňuje komunikaci mezi lidmi.
-orgán=ucho.. složeno 3 částmi: vnější, střední, vnitřní ucho.
Vnější ucho tvoří: boltec a vnější zvkovod s bubínkem.
Střední ucho tvoří: 3sluchové kůstky(kladívko, kovadlinka, třmínek spojené kloubem)
Vnitřní ucho tvoří: labyrint(obsahuje blanitého hlemýždě s tekutinou, ve stěně jsou buňky s brvami)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . +ústrojí pro vnímání pohybu a polohy těla a hlavy.
Eustachova trubice napomáhá vyrovnávat tlak mezi uchem a vnějším prostředím. Spojuje u +dut.us.
Podmětem sluchu jsou zvukové vlny.
(zachyceny boltcem → zvukovod → bubínek → kladívko → kůstky → buňky → spánkový lalok.

ZRAK
 • nejdůležitějším lidským smyslem
 • zaznamenává dopadající světlo, intenzitu a barvu
 • zrakem vnímáme okolní prostředí, předměty, jejich prostorové uspořádání, pohyb
 • org.zraku je oko → uložené v očnici a chráněné nadočnicovým obloukem s obočím
 • vpředu je chrání víčka s časami
 • sliznici víček tvoří jemná blanka - spojivka
 • do spojivkové štěrbiny ústí slzné žlázy produkující slzy → oko zvlhčují, zbavují nečistot a brání proniknutí infekce
 • slzy z oka odtékají slzným kanálkem do nosní dutiny
 • oční koulí pohybují okohybné svaly
 • vnější vrstvu oka tvoří → bělima
  → vazivová blána, udržujíc stálý tvar oka a chrání jeho vnitřní části - na ni se upínají okohybné svaly.
 • V přední části přechází bělima v průhlednou - rohovku
 • střední vrstvu oka tvoří → bohatě pokrytá cévnatka
  → výživa jednotlivé části oka
 • vpředu přechází v barevnou duhovku
 • barva duhovky závisí na množ. pigmentu
 • uprostřed duhovky → kruhový otvor (zornice)
 • stahováním svalů duhovky se měnní její velikost a tím se řídí množ.světla dopadajícího do oka
 • za zornicí → průhledná pružná čočka
 • zavěšena na vazivovém časnatém tělese připojeném na cévnatku
 • při pohledu na blízké předměty je vypouklejší a naopak
 • tato změna tvaru čočky → AKOMODACE
 • vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice
 • obsahuje 2 typy světločivých b (fotoreceptorů) - tyčinky a čípky
 • tyčinky umožňují čenobílé vidění a převládající ýznam mají při nedostatečném osvětlení
 • čípky umožňují barevné vidění, zejména za dobrého světla
 • jsou trojího typu co vnímají - červené světlo, zelené, či modré - ostatní barvy * kombinací
 • přímo naproti čočce je v sítnici nahromaděno nejvíce světločivných b. → je to místo nejostřejšího vidění → ŽLUTÁ SKRVNA
 • tam, kde z oka vystupuje zrakový nerv, nejsou žádné tyčinky, ani čípky → toto místo se nazýví → SLEPÁ SKRVNA
 • vnitřní prostor oka vyplňuje průhledná rosolovitá hmota - sklivec
 • mezi rohovkou a čočkou se nachází přední oční komora vyplněna komorovou tekutinou
 • zrakové vjemy jsou vedeny zrakovým nervem do týlního laloku mozkové kůry
 • každým okem vnímáme okolí z jiného úhlu
 • kombinací těchto vjemů * v mozku prostorové vidění
onemocnění
 • krátkozrakost - vidí blízké předměty, daleké ale rozmazaně, obraz se vytváří před sítnicí, vada se upravuje brýlemi s rozptylkami
 • dalekozrakost - vidí dobře na vzdálené předměty, ale na blízké špatně - brýle se spojkami
 • šilhavost - špatná koordinace okohybných svalů
 • barvoslepost - vrozená vada - špatná činnost čípků
 • šeroslepost - špatná funkce tyčinek
 • slepota - vrozená, či po úrazu, nemoci..
 • zánět spojivek - prašné prostředí

Kolonialismus a Imperialismus

20. května 2012 v 10:45 | nin |  Dějepis
Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000014193 StartFragment:0000000518 EndFragment:0000014176
Imperialismus= expanzivní,(rozšiřující se) politika rozšiřování moci vyspělých evropských států, nad méně vyvinutým obyvatelstvem v jiném světadílu.

-Evropské mocnosti: USA, Japonsko a Rusko zachvátila vlna výbojů do Afriky, Asie a Oceánie.
-Tyto země dobyly a obsadily obrovská území s domorodým obyvatelstvem, a vytvořily kolonie.
-Kolonie sloužily k: získávání bohatství a levné pracovní síly.

Kolonialismus … svět byl rozdělen na Mateřské země a kolonie. Čtvrtina povrchu země s většinou obyvatelstva byla proměněna v kolonie vyspělých států.
→ největší koloniální velmocí byla Velká Británie.
Další koloniální velmoce:

→ Francie ( Jihovýchodní Asie, Severní Afrika, Severovýchodní Afrika)
→ Portugalsko
→ Německo (Jihozápadní Afrika)
→ Itálie (Somálsko, Lybie, Belgie, rovníková Afrika)
→ Holandsko (Indonésie)

BRITSKÉ IMPÉRIUM
-Velké Británii patřila ¼ lidské populace, a 1/5 zemského povrchu.
 • největší impérium.
 • Součást Britského impéria tvořily: samosprávné bílé osady (domínia), Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jihoafrická unie.

BÚRSKÁ VÁLKA (1899)
-V jižní Africe byla nosná diamantová ložiska.
→ Holanďané začali kolonizovat,
Britové o to měli také zájem, a tak byla válka, ve které Británie vyhrála.
Dúsledky: … zánik búrských republik, rozšíření britského koloniálního panství v Jižní Africe.

STŘETY S DOMORODCI
-v roce 1904 → Němci brutálně porazili Hereri.
-v roce 1806 → Italové prohráli s Habešem.

VZESTUP USA
 • po získání nezávislosti v roce 1776 bylo USA jenom na východním pobřeží.
 • Do konce 19.století získalo USA celý severo Americký kontinent.

3.Způsoby získávání území:
a) Osídlování (většina států tak byla získaná)
-kdo osidloval? … irové, němci,italové, japonci, slováci, mexičané, poláci....

b) Válčení (válka s Mexikem 1846-1848, zisk Texasu, Nového Mexika a Kalifornie.)

c)Koupě (aljaška od Ruska … za 7,6 milionu dolarů., florida od Španělska za 5mil. Dolarů)

→ byla vytvořena hranice mezi USA a Kanadou, která platí dodnes.

VÁLKA SEVERU PROTI JIHU

PŘÍČINA: Na severu bylo zrušeno otroctví již před koncem 18.století.
Na jihu byly plantáže, kde pracovali otroci.
1860- Abraham Lincoln → odpůrce otroctví, Dal jižnímu státu ultimátum, že když nezruší otroctví, tak bude válka.

Jižní státy se odtrhly od konfederace amerických států.
Sever řekl, že je to hrubé porušení ústavy a vyhlásil jihu válku.

PRŮBEH: Z počátku měl převahu jih, ale pak se začela projevovat hospodářská převaha severu a tuto bitvu u GETTISBURGU vyhrál Sever!
Potom došlo ke kapitulaci hl. Města Richmondu. ( to byl konec celé vály)

DŮSLEDKY: → vyhrál sever, došlo k rekonstrukci jihu, která zpočívala v demokratizaci jižanské správy. ! Zrušení Otroctví !

USA před 1světovou válkou

 • demokrati
 • republikáni

nevyšším zákonodárným orgánem byl kongres.
Ten se dělil na: sněmovnu reprezentantů a senát. . . ( zástupci členských zemí unie, velké pravomoce má v USA prezident.)

Hospodářství:
-po válce severu proti jihu hospodářský rozvoj,
- svobodné podnikání,
-vývoz bavlny a obilí, těžba ropy, uhlí a železné rudy.

AMERICKÝ IMPERIALISMUS.

1898- ve válce se španělskem byli vytlačeni španělé z latinské ameriky, z tichomoří a z karibiku.

Zisk: Kuba, portoriko a Filipíny.

RUSKO PŘED 1.SVĚTOVOU VÁLKOU
-po prohrané válce reformovali.
→ sedláci, přestali být rolníky,
→ zavedení místní, krajské a zemské samosprávy,
→ rozšíření středních škol,
→ carský režim byl absolutistický,
→ začali se tvořit tajné revoluční organizace (atentát na cara),

V evropě se rusko angažovalo na Balkáně proto, že chtěli rozšířit svůj vliv. (záminka: chtěli ochraňovat pravoslavenstvo.)
1877... Rusko x Turecko, zvítezili Ruskové. Přiměli turky, aby uznaly nezávislost balkánských států.
Rusko mělo nejblíže k Francii. (uzavřelo s ní společenství.)
Francie financovala zavádění průmyslu v rusku, a to jí vyneslo.
Francouzi vybudovali transsibiřskou Magistrálu= železnice přes celé rusko a asii.
Ruský imeprialismus a kolonialismus

1904-1905 . . . Rusko x Japonsko.
Vítez: Japonsko.
Bitva o mandžusko odhalila hospodářskou zaostalost Ruska, proto došlo v lednu 1905 k 1.ruské revoluci v Hl. Městě Petrohradu.
Tato revoluce byla krvavě potlačena carskou armádou. Začely se tvořit politické strany.
Požadovali: všeobecné volební právo, ruský parlament, občanskou svobodu po vzoru západní evropy. Car ustoupil a zřídil v Rusku státní DUMU.

Bolševici a Monarchisté
levicová strana pravicová strana
(lenin) ….
republika monarchie


První světová válka

20. května 2012 v 10:41 | nin |  Dějepis

První světová válka

Vznik mocenských celků

 • 1879 - Vznik dvojspolku → Německo+Rakousko Uhersko
  -později se k dvojspolku přidala Itálie, roku 1882.. Před válkou se rouhodla ustoupit, a Německo s Rakouskem Uherskem se nazvaly Ústřední centrální mocností.

 • 1904- Británie s Francií uzavřela Srdečnou dohodu.
  - později se k nim přidalo Rusko z nouze.. název: trojdohoda.. VB, Rus, Franc.

  Rozdíly mezi celky: Motivace, rok ..


Příčiny vzniku 1.světové války:

 • Vzestup Německa
  -rozpínavá politika, a snaha získat kolonie.
  -výstavba Německého válečného loďstva,

 • Snaha Francie získat zpět Alsasko a Lotrinsko
  Francie & Německo … (němci sebrali)

 • Zájmy Ruska na Balkáně
  -Rusko & Rakousko Uhersko
  - Bosna a Hercegovina byla bez svobodného souhlasu připojena k Rakousku Uhersku.

 • Balkánské války
  -1. Balkánská válka: Turecko & Balkán .. (1912, 1913) → nejvíce se obohatilo Bulharsko, to vedlo k 2. Balkánské válce .. : Balkán & Bulharsko

Odlišnosti 1. světové války
a) Opravdu světová válka - do války bylo zataženo maximum zemí, 34/54 států bojovalo..
b) Totální válka- válce se podřídil veškerý hospodářský život.
 1. Ve válce byly použity nové technologie a zbraně.- velký rozvoj letectví, kulomety.
 1. Frontová, zákopová, statická válka

Záminka vzniku 1.světové války:
-28.6.1914 uspořádala Rakousko-Uherská armáda vojenskou předhlídku v Sarajevu.
František Ferdinand Deste (rákouský následník trůnu) se účastnil vojenské přehlídky a byl na něj spáchán atentát. Zabil ho atentátník Gabrillo Princi.

Rakušané dali srbům ultimátum o deseti bodech, kdyby jedinej nesplnili, vyhlásili by válku, kdyby je splnili, popřeli by svoji identitu.

→ srbové odmítli a 28.7.1914 vypukla 1.světová válka!!!
časem se do války zapojili všechny důležité mocnosti.
….Němci, Britové, Rusové...
1914

ZÁPADNÍ FRONTA
-Němci chtěli rychle dobýt Francii a pak se přesunout na východní frontu a dobát Rusko.
… Byla to blesková válka → rychlé dobytí země..

září 1914 Bitva u řeky Marny, z bleskové války se stala válka zákopová, statická.

VÝCHODNÍ FRONTA
 • Němci a Rakousko-Uhersko proti Rusku..
  Němci byli úspěšní a zvítězili proti Rusku ve dvou velkých bitvách.
  * u Mazurských jezer... * u Tanenbergu..
  Rakousko muselo ustoupit, ztratilo důvěru..

SRBSKÁ FRONTA
Srbové proti Rakousku Uhersku..
-1.útok Rakousko uher. Odraženo..
Srbům došlo střelivo a ztratili severozápad země, včetně hl. Města Bělehradu.
Ale Francie dodala srbům střelivo a Rakousko uehrsko bylo vytlačeno ze země.
V létě 1915 do války vstoupili Bulhaři, zaútočili na Srbsko, které na podzim kapitulovalo, ale bylo všem vzorem.

1915

ZÁPANÍ FRONTA
-byla statická (na 1místě)
-1.bitva u IPRY
-2.bitva u města SOISSONS

VÝCHODNÍ FRONTA
-úspěšné centrální mocnosti a jejich postup na východ.
Rusové ztratili Halič, Bukovinu, Polsko, a část západní Ukrajiny.
-Němci s Rakušanama postoupili 200-500km směrem na východ.

ITALSKÁ FRONTA
Italové proti Rakousku Uhersku
-fronta vedlejší, statická, zákopová, malovýznamná
-poutala Rakouské síly..
-Turecko se přidalo k rakousku uhersku.


Kam dál