Osvícenský absolutismus

20. května 2012 v 10:58 | nin |  Dějepis

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
 • osvcenství → celoevropské myšlenkové hnutí, které upřednostňuje rozum před vírou
 • * v anglii a francii → po r. 1700 → šířílo se evropou
 • s osvícenstvím souvisí rozvoj přírodních věd, který zpochybnil bibli, jako jediný zdroj informací

> Carl Linné → vědecky roztřídil rostliny
> Antonie Laurent Lavoisier → třídění chemických prvů

 • Galvani →
 • Tesla → → pokusy s ele. Proudem
 • Volt →

 • Isac Newton → gravitační síla (fyzik)
 • Blais Pascal → tlak (fyzik)
 • James Watt → zdokonalil parní stroj (fyzik)
z důvodu velkých poznatku → * 1. encyklopedie (FRANCIE)
Denis Didero

V česku → Ottův slovník naučný

Osvícenský absolutismus → neomezená vláda panovníka v duchu osvícenských reforem (jsou pro lidi, ale jen do té míry, do které vyhovuje paovníkovi státu)

náboženská tolerance

FRIDRICH 2. VELIKÝ
KATEŘINA 2. VELIKÁ
JOSEF 2.
→ v evropě → nové umělecké směry (rokoko, klacisismus)
v celé řadě zemí, byly položeny základy národních kultur

POČÁTKY BRITSKÉHO IMPÉRIA
1707 → spojení ANGLIE a SKOTKSA → * spojené králoství
konstituční monarchie
→ V.B byla úspěšná v zámoří
→ v 7mi leté válce
porazila Francii → získala celé východní pobřeží severoam kontinentů
→ v průběhu 18. stol * 13 brit. Osad
v severní části → FARMÁŘSKÝ
jižní části → PLANTÁŽSKÝ

kolonie
→ austrílie, nový zéland, indie

 • VZNIK USA
  → severoam osady byly na V.B zcela závisleé
 • → zboží museli dovážet do Británie a naopak
 • → severoam osady chtěli svobodu podnikání a nezávislost
 • → osady se začly bouřit
  V.B zavedla nové daně a přitáhly si osady ještě více
 • osadníci začli s bojkotem brit. Zboží
 • 1773 → BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE
 • → protest mladíku z Bostnu, kteří hodili zásilku z anglie do moře

> příští rok svolali američané kongres v Philadelphii (1774)
→ definitivní rozchod s V.B
→ 4.7.1776 → vydáno prohlášení nezávislosti am osad
UNIE - spolek více států
→ nejvyšší org. → kongres (směnovna, senát)
 1. prezident → GEORGE WASHINGTON
  → 1. ústava
  V.B uznala nezávislost az po 7mi letech
Americe pomáhali země - FRANCIE, ŠPANĚLSKO

VZESTUP PRUSKA
→ rozděleno na kousky
 • nebylo součástí SŘŘ po roku 1740 (vymření habsburků) nastal obrovský vzestup Pruska
 • 1701 → PRUSKO povýšilo na králoství
 • FRIDRICH 2. VELIKÝ
 • >vzestup - hospodářský, vojenský i kulturní
 • > v Prusko byla náboženská tolerance
 • 1740-8 ->začal bojovat s Marii Terezii, jelikož neuznal pragmatickou sankci (Války o dědictví rakouské)
 • FRIDRICH 2. veliký vítězí
 • * získává SLEZKO a KLADSKO

7mi letá válka - 1756-63
Rakousko- Prusko
za vlády Fridricha 2. proběhlo 1. dělení pruska
> došlo ke spojení východního a západního Pruska
> rozšířil území

TEREZIÁNSKÉ REFORMY
→ porážka přiměla Terezku kompletně zreformovat svou říši

správní reforma
 • jednotný centralizovaný úřednícký stát
 • snaha čídít celý stát z jednoho místa pomocí velkého množství úředníků
reforma školní
!1774! → zavedena POVINNÁ školní docházka (od 6ti do 12ti)

reforma hospodářství
→ potřeba více peněz
reforma armády
vzor-> pruská armáda

→ odstranila mučení při výslechů
→ sjednocení cel, měr a vah
→ církev se podřídila státu
→ zrušila jezuitský řád

JOSEF 2. ->Josefínské reformy
rok po smrti Terezky
1781 → toleranční patent
 • povolil ve své zemi náboženskou svobodu
 • pravoslaví, kalvinismus, lutherství, židy
patent o zrušení nevolnictví
 • lidé se mohli svobodně ženit, vdávat, stěhovat, odejít na studia, ale robota zůstala zachována
 • (1848 zrušená robota)
patent Berní a Urbariální
→ stejné daně pro všechny
1790 umíra
jeho mladší bratr většinu reforem zrušil
→ rušil kláštery
(selský císař) Leopold

ČESKÉ ZEMĚ V 2. POLOVINĚ 18. STOLETÍ
 1. mil. Lidí - žilo v českých zemích
ve středu → český jazyk
okraje → němčina
 • zemědělství, rybníčkářství, železářská výroba, dobytek, podomácku se spřádal len a zhotovovalo se plátno
PRAHA → 70 000 obyvatel
BRNO → 20 000 obyvatel
> většina žila na venkovech
> na venkově robota
> častá povstání
1775 → povstání u Chlumce
1775 → robotní patent

ZEMSKÁ SPRÁVA

víděn → gubernia (příkazy z Vídně) → krajští hejtmané (příkazy z Gubernií) → panství, městské magistráty

reformy vytvořily velký počst německy mluvícího úřednictva

Němčina byla nezbytná pro přijetí na střední školu → počátky národního obrození
jazykovědci → snaha zachránit ČJ
toleranční patent nedovolil jednotu bratrskou → jen 50 000 lidí ho využívalo

Rusko v 2. pol. 18. stol
→ KATEŘINA 2. VELIKÁ
→ provedla osvícenské reformy
> rozdělila zemi do 50 gubernií (v čele Gubernátor)

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
→ předrevoluční Francie
 1. století nejmocnější stát evropy (25 mil. Oby)Stavovská společnost
 • rozděleno do 3 stavů
 • 1. duchovenstvo
 • 2. šlechta
 • 3. třetí stav (chudina, bohatí měšťané)

 1. a 2. stav neplatil daně
  3. stav omezován cenzůrou slova, tisku a náboženskou retolerancí
hospodářství
→ během války Ludvíka 16. obrovsky narostl státní dluh

KVĚTEN 1789 - generální stavovské shromáždění, aby sepsalo nové daně
období národního shromáždění
 • 3. stav se bouří a prohlásí se na národní shromáždění
 • král chce nechat 3. stav rozehnat → 3. stav se brání
!! 14. července 1789 !!
 1. stav dobývá Bastilu (symbol absolutismu)
VFR begins!

SRPEN 1789 - král svolal generální stavy
→ z národního shromáždení nastává ústavodárné shromáždění
 1. vypracování ústavy
 2. zrušeno poddanství a šlechtická privilegia
 3. definitivně byl zrušen feudalismus
 1. → VYDÁNA DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  > lidé se rodí svobodní a rovní
  > právo na bezpečnost, vlastnictví a právo odporu vůči útisku
  > zákaz neodůvodnéného zatčení
  > svoboda slova a tisku
rozdělení moci ve státě
→ zákonodárné
→ soudní
→ výkonnodárné
 • moc ve státě vychází od lidí
král deklaraci ztbak až pod nátlakem → byl převezen do Paříže(zatkli)
 • nová ústava přijata v září 1791
 • zákonodárné shromáždění - začli se tvořit jednotlivé politické strany
 • > radikálové
 • > umírnění
Radikálové - JAKOBÍNI - Max Robspierre
král se pokusil uprchnout do Belgie → dopaden a uvězněn
DUBEN 1792 - vypukla válka mezi francií a evropskými panovníky
→ král obviněn z velezrady a uvězněn (spolupráce s panovníky) .. podvrh
 • zvolen národní konvent po vypracování zákonů
 • 22. září 1792 zřídil republiku
 • FR úspěšná i vojensky
Republika
 • v konventech začli mít navrh jakobíni
 • - chtěli krále zabít
 • leden 1793 → král popraven (další evropské státy vyhlásily válku)
 • spor mezi jakobíny a gindoristy


 • získali neomezenou moc

 • JAKOBÍNSKA DIKTATURA begins...

 • popravovali 100ky lidí denně (všudypřítomný strach)

 • zřídili výbor veřejného blaha

 • MAX. DE ROBSPIERRE
 • → získával odpůrce

>ČERVENEC 1794 → popraven
skončila nejradikálnější fáze VFROBDOBÍ DIREKTORIA
5ti členný výkonný orgán
→ pomalu se jim dařilo zklidnit situaci ve FR
začlo se dařit FR armádě
→ bojovali v ITÁLII proti V.B a RakouskemNAPOELON BONAPARTE
 • dokázal vyhrát několik bitev → porazil rakousko → přinutil uzavřít mír
 • Direktorium posílali N.B do egypta


KONZULÁT
→ napoelon b. Provedl státní převrat
vytvořil konzulát (vláda 3 mužů.. doživotně) → pak se stal 1. konzulem
1804 → sám sebe korunoval za císaře všech francouzů
→ vydal občanský zákoník (platí ve FR do dnes)REVOLUCE 1848-9
→ Francie
 • Ludvík Filip
 • sílila s ním nespokojenost
 • monarchie, která vyhovovala nejbohatším
 • pád Ludvíka Filipa
 • únor - propukla revoluce
 • FR prohlášena republikou
> vytvořena prozatimní levicová vláda
→ vyřešit nezaměstnanost
→ vypsala volby
 • zřídila národní dílny (vykonávání zbytečné práce)
 • ČERVEN 1848 → další povstání → potlačeno
 • šlo o zlepšení podmínek
 • zvolen prezident → LUDVÍK NAPOELON BONAPARTE (synovec N.B)
 • začl zvyšovat své pravomoce
opíral se o plebiscity (všelidové hlasování)
1852 ->nechal se zvolit za císaře → NAPOELON 3.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama